EN / CZ DEFORM
Poděbrady, instalace v rámci wood007
objekt tvořící nápis „deform“podél křoví v parku, nápis nebyl v přímce, objekt byl čitelný jen z jedné pozice,
jinak se vždy ztratil - zdeformoval ve změti křivek z latí