EN / CZ FACE
Praha, léto 2008
pohřbení části osobní minulosti