EN / CZ HALUCINO LAMP
Praha, 2009
Instalace časového spínače do pouliční lampy v parku, společně s pomalovaním jeho stinidla fosforeskujici barvou,
lampa se zhasiná a po několikaminutovem intervalu opět rozsvící v průběhu celé nociphotos : Domino