EN / CZ PŘÍBĚH STROMU
Praha 2007/2008
spontánní akce z podzimu 2007, mumifikace spadlého stromu v lesíku na Krejcárku, která se rozvinula v koloběh přírodního cyklu
připomínající pohřební rituál, který vyvrcholil spálením hranice během „čarodějnic“ a rozprášením popela na místě, kde strom
rostl, velkou roli tu hrál zásah pražské správy lesů, jež jsem využil a posunul tak celou věc dál.

dokumentace a tělo stromu se staly součástí výstavního projektu Pod čarou, Hala C, 2008